blogg
animadverto official blog
Etkileyici Bildirimler Bir JQuery Eklentisi: Gritter

Web sitelerinde veya bloglarda etk­ileşimli bir ortam oluş­tu­rarak, ziyaretçilere çeşitli bil­gilendirici veya uyarıcı bildirim­ler ver­mek sıkça kul­lanılan bir yöntemdir.

Gelişen web teknikleri sayesinde, web say­faların­daki birçok öğenin kul­lanıcıyı hayran bıraka­cak bir yapıya büründüğü günümüzde, bildirim­ler için de kul­lan­abile­ceğiniz birçok farklı çözüm bulunmakta.

Bu çözüm­ler­den biri de bir JQuery eklen­tisi olan Grit­ter.
Grit­ter ile oldukça hoş ve kul­lanışlı bildirim­ler oluş­tur­mak için bu say­fadan gerekli bil­gi­leri ala­bilir ve demo say­fasına da buradan ulaşabilirsiniz.

  bu yazı algoz tarafın­dan bildirgec.org adresli sit­ede yayım­lan­mak üzere yazılmıştır. kay­nak gös­ter­ilmek­sizin kopyalanamaz.

  Pay­laş

  1 Comment to “Etkileyici Bildirimler Bir JQuery Eklentisi: Gritter”

  1. Rocky Grupa says:

   Hi there, I have to men­tion this is a good description.If you could add more opin­ions would be bril­liant. I’ll cer­tainly be look­ing in on this blog again soon. Have a nice day

  Leave a Reply