blogg
animadverto official blog
github api’sini yeniledi

açık kayank kodlu ve git tabanlı (bir ver­siyon kon­trol sis­temi) geliştirme pro­jelerini barıdırıp pay­laşa­bile­ceğiniz sosyal kod plat­formu github * içinde Python, Ruby, ve Perl dil­leri için kütüphanelerin de bulun­duğu 2. ver­siyon api’sini duyurdu.

Kay­nak: pro­gram­ma­bleweb, github blog.
Takip Et: Bildirgeç Friend­Feed Twit­ter Face­book RSS

ilgili yazılar

bu yazı algoz tarafın­dan bildirgec.org adresli sit­ede yayım­lan­mak üzere yazılmıştır. kay­nak gös­ter­ilmek­sizin kopyalanamaz.

etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pay­laş

1 Comment to “github api’sini yeniledi”

  1. GeenaaS26 says:

    I guess that peo­ple should relieve their wor­ried minds, because the Eng­lish writ­ing ser­vices will aid to accom­plish the cus­tom com­par­i­son essay of supreme quality.

Leave a Reply