blogg
animadverto official blog
[mb] Microsoft 3 boyutlu harita api’sini yenilendi.

microsoft Vir­tual Earth API’sine(sanal yerküre api); yeni 3 boyutlu kon­troller +, ajax tabanlı harita kon­troller, ülkeler ile ilgili daha detaylı bil­giler gibi özel­lik­ler ekle­mek suretiyle geliştiri­ci­lerin Vir­tual Earth API kul­la­narak daha fazla özel­likli uygu­la­malar yap­ması amacında.

Microsoft Virtual Earth
Microsoft Vir­tual Earth

kay­nak: pro­gram­ma­bleweb,pro­gram­ma­bleweb MS Vir­tual Earth API,MSDN.

devamını oku »

ilgili yazılar

bu yazı algoz tarafın­dan bildirgec.org adresli sit­ede yayım­lan­mak üzere yazılmıştır. kay­nak gös­ter­ilmek­sizin kopyalanamaz.

etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pay­laş

Leave a Reply