blogg
animadverto official blog
css link uygulamaları

her ne kadar fazla sit­ede rast­la­masak da site içerisin­deki bağlan­tıların çeşitli biçim­lerde gös­ter­ilmesi mümkün. daha önce CSS ile lin­k­leri simgeleştirmek yazısında işle­nen konuda olduğu gibi… şuradaki kay­nakta ise sit­eniz­den verdiğiniz bağlan­tıların nasıl daha fazla açık­layıcı ve kul­lanıla­bilir ola­cağına dair bazı teknikler verilmiş.

  1. dosya tip­ini ikon şeklinde göster­mek

    önizlemede de görüldüğü gibi ziyaretçi bir bağlan­tıya tık­ladığı zaman ne türde bir say­fanın açıla­cağını önce­den biliyor. dolayısıyla adres çubuğuna bakıp sayfa türünün ne olduğunu kestirm­eye çalış­masına gerek kalmıyor.

  2. say­fanın dilini göster­mek

    site yapım­cıları tarafın­dan kul­lanımı yaygın olsa okuyu­cuyu az da olsa zah­metten kur­tara­cak bir uygulama.

devamını oku »

ilgili yazılar

bu yazı bakiyyebe­molu tarafın­dan bildirgec.org adresli sit­ede yayım­lan­mak üzere yazılmıştır. kay­nak gös­ter­ilmek­sizin kopyalanamaz.

etiketler: , , , , , ,

Pay­laş
Tags:

Leave a Reply